rollover_closelogin_iconmenu_iconprofile_icon
21.01.2020.

Preiļi pulcēja zinošākos

2020.gada 21. janvarī Preiļu 2. vidusskola kļuva par norises vietu šī mācību gada 6. - 8. klašu skolēnu konkursa par ceļu satiksmes drošību "Gribu būt mobils"  reģiona pusfinālam. Uz pusfināla sacensībām tika aicinātas 10 reģiona komandas, kas parādīja labākos rezultātus sacensību neklātienes posmā: komanda "Laime" no Salienas vidusskolas, komandas "Zemgale" un "Zemgale 1" no Zemgales vidusskolas, komandas "Bezgalīgais ceļš" un "Dodiet ceļu!" no Indras pamatskolas, komandas "OREO" un "Cibla 1" no Ciblas vidusskolas, komanda "P One p." no Preiļu 1. pamatskolas, komanda "Gurķīši" no Ilūkstes Raiņa vidusskolas un komanda "Stariņi" no Daugavpils centra vidusskolas.

Skolēnu komandas bija rūpīgi gatavojušās sacensībām, saņemot atbalstu no konsultējošajiem pedagogiem. Vairāki no skolotājiem ir ieguldījuši lielu darbu un aizvadījuši savas komandas līdz konkursa  pusfināliem un fināliem daudzu gadu garumā. Paldies gan sacensību veterāniem, gan jaunpienācējiem! Konkursa organizētājam – Ceļu satiksmes drošības direkcijai - ir svarīgi uzklausīt pieredzējušo skolotāju ieteikumus, lai veicinātu pedagoģisko procesu, palīdzot apgūt ceļu satiksmes drošības teoriju un prasmes Latvijas skolās. Sarunās  pedagogi izteica viedokli, ka šāda formāta skolēnu sacensības ir nozīmīgs ieguldījums jauniešu  personību veidošanā par apzinīgiem ceļu satiksmes dalībniekiem  un audzināšanā par sociāli atbildīgiem pilsoņiem.

Par reģiona pusfināla sacensību uzvarētāju kļuva komanda “Gurķīši” ar 54,75 punktiem, tai seko 2. vietas ieguvēji komandas “Cibla 1” un “Zemgale” ar vienādu punktu skaitu  53,50 punkti un 3. vietas ieguvēji komandas “Laime” un “Stariņi” ar 52,25 punktiem.

Visi rezultāti atrodami šeit.

Nākamās pusfināla sacensības notiks 2020.gada 23. janvārī Kuldīgā.

Citas ziņas